logo 2009

III KONFERENCJA
NAUKA ŁOWIECTWU:

ŚRODOWISKOWE UWARUNKOWANIA KRYZYSU ZWIERZYNY DROBNEJ

25 kwietnia 2009 r.

 

Wzór publikacji
program 2009

II Konferencja z cyklu "Nauka Łowiectwu: Drapieżnictwo na zwierzynie drobnej"

Materiały z I Konferencji z cyklu "Nauka Łowiectwu: Zającowi na ratunek" (str. 60-126) 

oraz materiały ze szkolenia "Nauka Łowiectwu: Kryzys zwierzyny drobnej i sposoby przeciwdziałania" (str. 1-59)

(plik PDF Adobe Acrobat Reader)

tel.: 022 5936231, fax: 022 8472452, e-mail: lowiectwo@sggw.org

  Ostatnia aktualizacja: 04 marca 2009 r.

statystyka